„I z kamenů, které nám leží v cestě, je možné vystavět něco krásného.“
J. W. Goethe

Obecná pravidla pro přihlašování na vzdělávací programy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Věnujte pozornost následujícímu sdělení, předejdeme tak společně případným nedorozuměním.

Děkujeme!

 

 

ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY:

Elektronická pošta.

Závaznou přihlášku, která má charakter objednávky, zašlete na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a titul přihlašované osoby
  • datum narození přihlašované osoby
  • fakturační údaje, včetně IČ
  • do předmětu zprávy uveďte kód vzdělávací akce

Vaše přihláška je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás. Termín uzávěrky přihlášek na akci je 5 dní před začátkem konání příslušné akce. V odlišných případech je uvedeno datum uzávěrky přímo u dané akce. Přihlašovaný účastník zodpovídá za pravdivost údajů uvedených v přihlášce.

 

 

ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU:

Účastnický poplatek lze hradit následujícím způsobem:

  • v hotovosti u prezence – účastník obdrží doklad o platbě;
  • fakturou - všechny faktury budou vystaveny na ředitelství právního subjektu.

Fakturace bude provedena za právní subjekt vždy na každý vzdělávací program zvlášť. Faktura se splatností 5 dní bude vystavena po absolvování vzdělávacího programu na udanou e-mailovou adresu.

 

 

STORNO POPLATKY:

Ze závažných důvodů lze účast na akci odvolat 5 pracovních dnů před zahájením akce, a to písemně nebo e-mailem s uvedením všech identifikačních údajů (jméno, prvních 6 znaků data narození, škola, číslo akce, název a termín semináře). Přihláška i její storno je účetním dokladem. V případě obdržení storna do 3 pracovních dnů před zahájením akce účtujeme poplatek ve výši 50 % z celkové ceny akce. Na pozdější storno nemůžeme brát bohužel zřetel – bude vám účtována plná cena. Den konání akce se do lhůty storna nezapočítává. Za přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka, kterého zajišťuje škola. Tento náhradník nemusí být pouze z vlastní školy. O jakékoliv změně je však třeba včas informovat příslušného náhradníka i organizátora akce (Alkion centrum, s.r.o.) a následně zaslat přihlášku. V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100% kurzovného.

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Zrušení plánované akce pro nízký počet účastníků, přeložení termínu (např. při onemocnění lektora) nebo změna místa konání bude přihlášeným včas telefonicky nebo e-mailem oznámeno a na webových stránkách u konkrétního vzdělávacího programu označeno. Než odejdete na seminář či kurz, ověřte si údaje o správném místě konání a správném čase na www.alkion.cz. Bude-li vzdělávací program z různých důvodů přeložen, obdržená přihláška zůstává v platnosti pro uvedený kalendářní rok. Na všechny vyhlášené vzdělávací programy musí být zaslány přihlášky. Bez podání přihlášky se akce nelze účastnit.

Vzdělávacích programů se mohou zúčastnit mimoškolní pracovníci (státní správa, členové Rady školy, Klubu rodičů, ostatní veřejnost, aj.). Platí pro ně stejná pravidla přihlašování. Účastnický poplatek uhradíte převodem z účtu minimálně 5 pracovních dnů před zahájením akce. V příkazu k úhradě zadáte variabilní symbol – kód akce (4místní číselný kód uvedený u názvu akce) a specifický symbol – datum narození přihlašovaného účastníka ve formátu RRMMDD (např. datum narození účastníka je 7. března 1973 a SS bude 730307).

Podáním přihlášky se účastník a vysílající organizace zavazují dodržovat všechna výše uvedená pravidla.

 

 

OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ:

Osvědčení je potvrzením o proškolení v dané problematice v rozsahu uvedených hodin. Podmínkou pro jeho vydání je absolvování vzdělávacího programu v odpovídající časové dotaci a případném splnění dalších podmínek. Účastníkům je osvědčení zasláno e-mailem po skončení vzdělávacího programu a uhrazení faktury. U neakreditovaných akcí bude účastníkům vystaveno Potvrzení o účasti na vzdělávací akci.