„I z kamenů, které nám leží v cestě, je možné vystavět něco krásného.“
J. W. Goethe

Profesní kvalifikace - Lektor dalšího vzdělávání

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail


Článek, který vyšel v časopise KOMORA.CZ, vydaný Hospodářskou komorou České republiky - ZDE


Oceňování výsledků neformálního vzdělávání
(vzdělání bez školních lavic)

Každý uchazeč o pracovní místo se musí prokázat požadovanou formální kvalifikací, ať už to je výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Získání takového osvědčení bylo tradičně vázáno na řádné školní vzdělávání a studium. V současnosti je však již možné získat kvalifikační oprávnění na základě prokázaných vědomostí a dovedností (bez předchozího dlouhodobého systematického studia) složením kvalifikační zkoušky. Kvalifikační zkouška ověřuje předepsanou úroveň odborných vědomostí a dovedností získaných praxí, samostudiem apod. Na základě úspěšného složení zkoušky získá uchazeč osvědčení o profesní kvalifikaci.


Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací
(NSK)

NSK přináší pomoc a řešení těm, kteří dosáhli určitého vzdělání a poté pracovali v jiném oboru. Mají řadu různých znalostí a dovedností a nemají je formálně zakotveny. V současné době je možnost složit kvalifikační zkoušku, a tím získat celostátně platné osvědčení stejné hodnoty jako např. výuční list nebo maturitní vysvědčení.


Úřad práce ČR - realizace rekvalifikací se zaměřením na profesní kvalifikaci

Po splnění požadovaných kritérií ÚP má frekventant možnost zažádat proplacení rekvalifikačního kurzu včetně kvalifikační zkoušky. Alkion centrum s.r.o. má kurz Lektor dalšího vzdělávání akreditovaný jako rekvalifikační u MŠMT ČR.


Kde získat kvalifikaci/rekvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání?

Pro ty, kteří působí (nebo by se teprve chtěli uplatnit) v oblasti vzdělávání, školení, tréninku apod. a nemají pedagogické nebo andragogické vzdělání, umožňují autorizované subjekty získání osvědčení o profesní kvalifikaci. Jedním z těchto subjektů je Alkion centrum s.r.o., který splnil požadavky MŠMT a hospodářské komory a stal se autorizovanou osobou pro ověřování profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Nově má kurz Lektor dalšího vzdělávání akreditovaný  i jako rekvalifikační u MŠMT ČR.

 

Reference:


"Než jsem se do kurzu přihlásila, působila jsem řadu let jako lektor v prostředí velkých korporací. Kurz mi skvěle pomohl utřídit si a upevnit teoretické znalosti tolik potřebné pro vykonání lektorské činnosti. Díky konzultacím s lektorkami a během přípravy absolventské práce jsem si vyjasnila, jakým směrem bych se chtěla ubírat a v jakých oblastech se potřebuji dále rozvíjet. Kvalifikační zkouška byla logickým a příjemným završením kurzu."

Alena Žampachová


"Na kurz jsem se přihlásila s velkými pochybnostmi, jak to zvládnu- neučila jsem se tolik let. Po celou dobu nás obě lektorky povzbuzovaly, ale především jsme všichni hodně čerpali ze své praxe a ze životních zkušeností. Často jsme vedli diskuse k tématům, kdy jsme otevřeně přednesli svůj názor. Vždy jsem se zde cítila v pohodě a uznávaná, nejen vzhledem ke své pracovní pozici, ale i jako člověk, což vůbec neznám od svých nadřízených. Bylo to pro mě "hojivé". Zkouška proběhla hladce a bylo velmi příjemné si zkusit, co je člověk ještě schopen se naučit a pak "dostat vysvědčení". Ve své praxi mluvím s lidmi velmi často a přesto jsem se naučila další tolik potřebné dovednosti, které jsem už po měsíci vyzkoušela."

Ludmila Pechancová


"Kurz byl kvalitní a příjemný. Panovala zde výborná nálada včetně partnerského vztahu mezi studenty a lektory. Celkově mi kurz v Alkionu pomohl znovu otevřít cestu ke vzdělávání, způsob, jakým zde vyučují mi vyhovuje. Z kurzu a zkoušky jsem si odnesla nejen vědomosti, navázané vztahy se studenty, ale také osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, který mi umožní dál pokračovat v profesi, kterou mám ráda a možná najít v oboru ještě další uplatnění. Velmi oceňuji individuální přístup nejen ve výuce, ale i mimo ni. Jsem nevidomá a vytvoření podmínek ke kurzu, (tím myslím zajištění doprovodu, materiály zasílané v elektronické podobě a další) bylo pro mne velkou podporou. Na základě své zkušenosti vřele doporučuji kurzy společnosti Alkion centrum."

Marcela Jiříková