„I z kamenů, které nám leží v cestě, je možné vystavět něco krásného.“
J. W. Goethe

Rekvalifikační kurz - Lektor dalšího vzdělávání

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

Alkion centrum, s.r.o. Vás srdečně zve k účasti na kurzu lektorských dovedností zakončeného kvalifikační zkouškou podle NSK (kód: 71-005-T)

 

Cílem kurzu je připravit zájemce o danou problematiku na cestu profesionálního lektora, který vykazuje přesah svého pedagogického působení do oblasti psychologie, filozofie i sociologie. Profese vzdělavatele dospělých směřuje k pojetí průvodce vzděláváním a tady profesionální lektor uplatňuje nejen vlohy pedagogické, ale aplikuje specifické prvky andragogiky, což je péče a podpora.

Zabývat se budeme základními tématy, jako je práce lektora se skupinou, metodika lektorské práce, interaktivita, příprava lektora na výuku, zhodnocení výuky a práce se studijními materiály. Mezi důležité prvky lektorské profese máme zařazeno vystupování, rétoriku v celé šíři, práce s hlasem, slovem, ale i výrazem a řečí těla.

 

A co je přidanou hodnotou lektorského kurzu v Alkionu?

 

 • Přidanou hodnotou kurzu je především rozšíření okruhů výuky o základy psychologie.
 • Předat účastníkům informace a přispět k jejich zakotvení v dovednostech.
 • Zdůraznit potřebu rozvíjení vlastní osobnosti, hospodaření se silami a zakomponování psychohygieny s akcentem na psychickou odolnost a stabilitu vzdělavatele dospělých.
 • Pro absolventy kurzu připravujeme následné aktivity, jako je supervize nebo nadstavbové semináře.

 

Fotogalerie:

 

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání
 • Interní lektoři a trenéři ve firmách
 • Odborníci, kteří příležitostně předávají své zkušenosti
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

 

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Přinést osobnostní rozvoj do lektorské profese
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace„Lektor dalšího vzdělávání“.


Témata kurzu:

 • Komunikační dovednosti a prezentace lektora.
 • Práce lektora s dynamikou skupiny.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita ve skupině.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

 

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Květa Hrbková
 • PhDr. Iva Borská, CSc.

 

Průběh a závěr kurzu:

Kurz obsahuje celkem 120 hodin + závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška probíhá před 2 člennou zkušební komisí.

Úspěšný absolvent získává Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, 71-005-T

 

Termíny prezenčního setkání: PŘIPRAVUJEME kurz na jaro 2017
Kvalifikační zkouška: PŘIPRAVUJEME
Cena kurzu: 13 600,-Kč + 4 900,-Kč zkouška
Místo konání: Praha
Uzávěrka přihlášek:
Přihláška

Máte-li předběžný zájem, kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Závazná přihláška je zpoplatněna částkou 500 Kč, kterou zašlete na účet 237971534/0300, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a do poznámky vaše jméno.