„I z kamenů, které nám leží v cestě, je možné vystavět něco krásného.“
J. W. Goethe

Supervize pro zástupkyně ředitelky MŠ

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Akce je určená primárně absolventkám kurzu pro zástupkyně MŠ pořádané společností Alkion centrum s.r.o.

 

Původně byla supervize běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi – pomáhající profese, medicína, školství, výchova, management, pracovní týmy, organizace, apod.

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu.

 

Co obnáší proces supervize

Slovo supervize může vyvolávat představu jakési kontroly nebo hodnocení. V koncepci vzdělávací společnosti Alkion však supervizí rozumíme laskavou podporu, bezpečné sdílení a společné hledání východisek. V procesu supervize můžeme vidět dva subjekty: supervizora a supervidovaného. Hlavní rolí supervizora je být průvodcem.

Supervizor pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy a nacházet řešení v nejrůznějších situacích. Supervidovaný je jedinec, tým, skupina, nebo zařízení, které dobrovolně vstupuje do procesu supervize a sleduje tím například posun, řešení, stabilitu, sdílení či hledání nových možností, případně i eliminaci konfliktů. V této chvíli nejspíš vyvstane otázka: Proč máme zvát někoho zvenčí? Dokážeme si věci vyřešit sami. Ano, společně jistě vyřešíte hodně, ale přesto jste všichni „ponořeni“ do situace ve školce, a tudíž je lepší pracovat s odborníkem, který není zatížen vazbami týmu, nahlíží na školku a její zaměstnance zvenčí, přináší nové pohledy i možnosti. Může na sebe vzít zodpovědnost za otevření komunikace o tématech, která jsou pro vás velmi složitá či ožehavá.

 

Supervize jako model učení a cesta k sebepoznání

Současně může být supervize modelem učení – jde v podstatě o vzdělávací aktivitu, o cestu k sebepoznání s tím, že důležitým prvkem supervize je rovnovážný vztah mezi supervizorem a supervidovaným, nikdo není nikomu nadřízeným ani podřízeným. Všichni zúčastnění jsou odborníky ve svém oboru a společnými silami hledají to nejlepší východisko. V tom tkví hlavní rozdíl mezi supervizí a hospitací nebo inspekcí. Hospitace sleduje metody a cíle vzdělávání. Jde o odbornou podporu práce učitele. Inspekci charakterizujeme jako kontrolu správnosti a dodržování pravidel.

Podmínkou supervize je dobrovolnost, což ji zásadně odlišuje od inspekce i hospitace. Supervizor obvykle také nechodí do tříd – pracuje s dospělými a s jejich názory, emocemi, vztahy, problémy.

 

Supervize může pomoci lépe zvládat důležitou oblast profesního i osobnostního růstu, a to hlavně v těchto ohledech:

  • lépe rozumět žákovi (případně rodičům či kolegovi);
  • více si uvědomovat své reakce a odezvy na žáka/rodiče/kolegu;
  • chápat dynamiku toho, jak probíhají interakce se žákem/rodičem/kolegou – co se vlastně děje;
  • zaměřit se na to, jak reaguji a jaké jsou dopady mých reakcí.

 

 

Přínos a cíl supervize

Supervize má navíc zásadní přínos v pohledu zvenčí a v bezpečném rámci, kterým je mimo jiné důvěrnost informací. Supervize může přinést zkušenost, že nám někdo aktivně naslouchá, přičemž informace zůstanou důvěrné.

Je zřejmé, že součástí procesu učení a výchovy žáků nejsou jen znalosti učitele z oboru pedagogiky, ale i osobnost učitele, jeho charakterové a temperamentové vlastnosti, zdravotní stav, schopnost snášet zátěž. Právě v oblasti zvládání pracovní zátěže může supervize účinně pomoci. Učitelé jsou v řešení náročných situací často osamoceni. V řešení věcné strany problémů by jim mělo být nápomocno vedení školy, ale učitel se setkává i s problémy vztahovými (se žáky, s rodiči, s kolegy). Pracovní vztahy spoluutvářejí naše osobní zkušenosti, minulost, aktuální současnost i očekávání. Pracovní vztahy mohou otevírat osobní témata a oživovat staré zážitky.

Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření. Je prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ dokáže dobrá supervize prospět nejen supervidovanému, ale především jeho klientům (žákům) i zaměstnancům. Záměrem supervize je zkrátka učitelům pomáhat a podporovat je.

 

TERMÍNY:

14.10.2016 (9:00 - 14:30 hod.)
25.11.2016 (9:00 - 14:30 hod.)

 

Místo konání: Praha

 

Cena: 700,-Kč

 

Přihláška: ZDE

 

Více informací na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript