Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Akce pro rodiče

Všichni jako rodiče chceme, aby naše děti byly ve svém životě šťastné a úspěšné. Toužíme jim dát co potřebují, naučit je vše důležité, vypěstovat v nich návyky, které budou používat, a tak předurčit jejich budoucí úspěšnost. Jenže…, které vědomosti, dovednosti a návyky budou potřebovat? Na jaké vlastnosti se zaměřit především?

Připravili jsme pro vás přednášky, které vám mohou pomoci na tyto otázky odpovědět.

Přednášky pro veřejnost pořádáme On-line. Termíny naleznete v našem

 • Nejčastější chyby ve výchově a jejich důsledky pro další vývoj dítěte
  V této přednášce se zaměříme na nejčastější výchovné přehmaty, kterých se jako rodiče dopouštíme, často nevědomky a mnohdy v rámci toho, že chceme pro své dítě to nejlepší. Pokusíme se zjistit, čím je ovlivněn náš osobní výchovný styl a proč své dítě vychováme právě takto. Projdeme si nejtypičtější výchovné chyby a omyly včetně důsledků, které nastanou, pokud je budeme aplikovat dlouhodobě v praxi.
 • Řešení problematiky školní zralosti u předškoláků – Jak připravit dítě na vstup do ZŠ
  Seznámíme se s hlavními kritérii školní zralosti a také s možnostmi, které jako rodiče máme k tomu, abychom dětem jejich vstup do školy co nejvíce usnadnili. Odpovíme si též na otázku, v jakých případech je na místě odklad školní docházky a naopak, kdy by byl dítěti spíše ke škodě.
 • Vývojové fáze v předškolním věku
  Seznámíme se se základními a nejdůležitějšími fázemi ve vývoji dítěte do 6 let, se specifickými problémy a situacemi, které s těmito obdobími souvisí. Pochopení procesů, které se odehrávají v rámci jednotlivých vývojových stádií, pomůže odpovědět na spoustu otázek, které si klademe např. v souvislosti s obdobím prvního vzdoru, separace od matky, nástupem do MŠ, atd.
 • Hranice a rituály ve výchově
  Dozvíme se, proč je důležité nastavení hranic ve výchově, jak je pro dítě efektivně nastavit a jaké důsledky plynou z toho, pokud dítě žádné hranice ve výchově nemá. Vysvětlíme si také důležitost limitů a rituálů v životě předškolního dítěte.
 • ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám“ aneb jak vychovat samostatné dítě
  V poslední době se často skloňuje pojem samostatnost dítěte. Odpovíme si tedy na    otázku jaká míra samostatnosti je optimální pro který věk dítěte, co dítě v cestě za samostatností může brzdit a jak vést děti k tomu, aby se staly samostatné nejen v aktivitách všedního dne, ale i v myšlení a přemýšlení.
 • Co děti nejvíce potřebují
  Tato přednáška by měla rodičům pomoci lépe porozumět nejen své roli vychovatele a průvodce dítěte životem, ale také dítěti samotnému. Jeho vývoji a potřebám, charakteristickým pro tato vývojová stádia. Rodiče si ujasní své místo ve výchovném procesu a zjistí, na co by měli klást největší důraz v rámci zdravého vývoje dítěte.

Série pěti přednášek na téma komunikace a budování vztahu rodiče s dítětem

 • Jak navázat rané pouto rodiče s dítětem a proč je to tak důležité
 • Komunikace s dítětem v předškolním období
 • 10 znaků špatné komunikace s dítětem
 • Komunikace s dítětem ve školním věku a v pubertě
 • Jak učit dítě (i sebe) pracovat s emocemi

Přednášky vede Mgr. Iva Freslová

Vstudovala pedagogiku na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostní rozvoj.
Psychodynamický výcvik v rámci PVŠPS Praha, pracuje jako pedagog v mateřské škole a vede svou soukromou praxi v Praze.