Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Supervize zástupkyň MŠ

Supervize je nástrojem, který nás podporuje, provází a posouvá. Naše supervizní skupiny jsou založené na sdílení dobré praxe, předávání zkušeností, uvědomování si vlastních možností, postojů a potřeb udělat změny tak, aby náš život byl radostný, plnohodnotný a profesně stabilní. Také se potřebujeme neustále vzdělávat, a to nejen v rámci profese, ale také života jako takového – i to je supervize.

Jednoduše, supervize je prostor být sám sebou ve skupině lidí, kteří mi rozumí a respektují mě.

Názor na supervizní setkávání zástupkyň MŠ si můžete přečíst v referencích.

Supervizní skupiny a termíny setkání - jaro 2024:

Praha

kdy: 1č. února, 10. dubna, 5. června
kde: Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)