Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Náš tým

Mgr. Květa Hrbková

Působí jako lektorka vzdělávání dospělých, supervizor a poradce v oblasti osobnostního rozvoje.

Všechny její semináře směřují k podpoře pedagoga v rámci jeho profesního i osobnostního růstu.

Od roku 2009 vede společnost Alkion centrum s.r.o. jako vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT

Jana Kreuzmannová

Manažérka vzdělávání Alkion centrum s.r.o. Dobrá duše Alkionu, které se stará o realizaci a zdárný průběh našich seminářů

Mgr. Iva Freslová

Vystudovala SpgŠ Beroun a poté pokračovala na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostně sociální rozvoj.
Absolvovala psychodynamický výcvik při PVŠPS Praha. Nyní pokračuje postgraduálním gestalt výcvikem pro děti a adolescenty.
Při své práci využívá a propojuje znalosti a zkušenosti získané v psychoterapii i v práci mateřské škole.

Mgr. Alena Matějovská, MBA

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management a následně i Management vzdělávání.

Od roku 2003 pracuje v Mš Velíšská Vlašim, od roku 2012 na pozici ředitelky školy.

Další vzdělávání považuje za nezbytné v rozvoji pedagoga a vnímá ho nejen jako další posun v kariéře, ale i jako prevenci v možném profesním vyhoření. Sama se aktivně dále vzdělává, momentálně studiem andragogiky a personálního řízení na FF UK v Praze.

Mgr. Jana Dvořáková

Lektorka vzdělávacích programů pro pedagogy předškolních zařízení. Patnáct let pracovala jako ředitelka mateřské školy Závodu míru v Pardubicích, proto velmi rozumí profesi pedagoga a dokáže podpořit, pohladit a nasměrovat.

Bc. Šárka Škrabalová, MBA

Ve školství pracuje od roku 1987 jako učitelka mateřské školy. Studium Střední pedagogické školy v Litomyšli si později doplnila na Pedagogické fakultě UK v Praze oborem Školský management. V průběhu své pedagogické praxe vykonávala funkci zástupkyně ředitelky a od roku 2017 je ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek v Mělníku.

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

Lektorka semináře Upevnění pozice ředitelky mateřské školy, ředitelka mateřské školy Čtyřlístek, Praha 2.

Od roku 2012 členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT.

Dlouholetá členka Českého výboru OMEP, od roku 2019 jeho místopředsedkyně.

Renata Nováková

Lektorka vzdělávacích programů pro pedagogy předškolních zařízení, ve kterých předává zkušenosti a dovednosti, které získala nejen jako pedagog, ale také jako  zástupkyně ředitelky mateřské školy.

Mgr. Markéta Havlová

Lektorka kurzů muzikoterapie a muzikofiletiky v rámci psychohygieny dětí i pedagogů MŠ. V současné době působí jako pedagog ZŠ a speciální pedagog pro děti s poruchou autistického spektra v Pardubicích. Je aktivní muzikoterapeutkou pro děti se zdravotním znevýhodněním, od listopadu 2017 autorkou projektu muzikoterapeutických pohádek s názvem „Příběhy měsíční duhy“, které sama tvoří a vypráví ve školkách, školách, knihovnách i pro veřejnost.