Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Náš tým

Mgr. Květa Hrbková

Působí jako lektorka vzdělávání dospělých, supervizor a poradce v oblasti osobnostního rozvoje.

Všechny její semináře směřují k podpoře pedagoga v rámci jeho profesního i osobnostního růstu.

Od roku 2009 vede společnost Alkion centrum s.r.o. jako vzdělávací instituci akreditovanou MŠMT

Jana Kreuzmannová

Manažérka vzdělávání Alkion centrum s.r.o. Dobrá duše Alkionu, které se stará o realizaci a zdárný průběh našich seminářů

Mgr. Iva Freslová

Vystudovala SpgŠ Beroun a poté pokračovala na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostně sociální rozvoj.
Absolvovala psychodynamický výcvik při PVŠPS Praha. Nyní pokračuje postgraduálním gestalt výcvikem pro děti a adolescenty.
Při své práci využívá a propojuje znalosti a zkušenosti získané v psychoterapii i v práci mateřské škole.

Mgr. Alena Matějovská, MBA

Své působení ve školství zahájila studiem Střední pedagogické školy v Berouně. Během své praxe v předškolní i mimoškolní pedagogice vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management a následně i Management vzdělávání.

Od roku 2003 pracuje v Mš Velíšská Vlašim, od roku 2012 na pozici ředitelky školy.

Další vzdělávání považuje za nezbytné v rozvoji pedagoga a vnímá ho nejen jako další posun v kariéře, ale i jako prevenci v možném profesním vyhoření. Sama se aktivně dále vzdělává, momentálně studiem andragogiky a personálního řízení na FF UK v Praze.

Mgr. Markéta Havlová

Lektorka kurzů muzikoterapie a muzikofiletiky v rámci psychohygieny dětí i pedagogů MŠ. V současné době působí jako pedagog ZŠ a speciální pedagog pro děti s poruchou autistického spektra v Pardubicích. Je aktivní muzikoterapeutkou pro děti se zdravotním znevýhodněním, od listopadu 2017 autorkou projektu muzikoterapeutických pohádek s názvem „Příběhy měsíční duhy“, které sama tvoří a vypráví ve školkách, školách, knihovnách i pro veřejnost.

Bc. Šárka Škrabalová, MBA

Ve školství pracuje od roku 1987 jako učitelka mateřské školy. Studium Střední pedagogické školy v Litomyšli si později doplnila na Pedagogické fakultě UK v Praze oborem Školský management. V průběhu své pedagogické praxe vykonávala funkci zástupkyně ředitelky a od roku 2017 je ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek v Mělníku.

Renata Nováková

Lektorka vzdělávacích programů pro pedagogy předškolních zařízení, ve kterých předává zkušenosti a dovednosti, které získala nejen jako pedagog, ale také jako  zástupkyně ředitelky mateřské školy.