Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Supervize ředitelek MŠ

Supervize je nástrojem, který nás podporuje, provází a posouvá. Naše supervizní skupiny jsou založené na sdílení dobré praxe, předávání zkušeností, uvědomování si vlastních možností, postojů a potřeb udělat změny tak, aby náš život byl radostný, plnohodnotný a profesně stabilní. Také se potřebujeme neustále vzdělávat, a to nejen v rámci profese, ale také života jako takového – i to je supervize.

Jednoduše, supervize je prostor být sám sebou ve skupině lidí, kteří mi rozumí a respektují mě.

Názor na supervizní setkávání ředitelek MŠ si můžete přečíst v referencích.

Supervizní skupiny a termíny setkání - podzim 2022:

Střední Čechy a Praha

kdy: 26. října, 2. prosince
kde: Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

Plzeň

kdy: 21. října, 23. listopadu
kde: Hotel Plzeň, Budilova 15, 301 00 Plzeň
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

Brno

kdy: 14. října, 29. listopadu
kde: Grandhotel Brno, Benešova 18, 602 00 Brno
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

Pardubice

kdy: 4. listopadu, 7. prosince
kde: MŠ Lentilka, Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)

České Budějovice

kdy:
skupina ČB 1 – 13. října, 10. listopadu
skupina ČB 2 – 19. října, 15.listopadu
skupina ČB 3 – 27. října, 25. listopadu

kde: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta – Dukelská 245/9, 370 01 České Budějovice 6
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)