Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Poradenství pro rodiče

Poradenství poskytuje: Mgr. Iva Freslová
Kontakt: 604 838 567, iva.fresl@seznam.cz

Posouzení školní zralosti.
Poradenství související s návštěvou MŠ či ZŠ, SŠ… (školní šikana, úzkost…)
Poradenství pro děti předškolního věku.
Porozvodová péče o děti.
Stres, úzkosti, psychosomatické potíže.
Problémy v rodinné komunikaci.