Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Přednášky pro rodiče

Všichni jako rodiče chceme, aby naše děti byli ve svém životě šťastné a úspěšné. Toužíme jim dát co potřebují, naučit je vše důležité, vypěstovat v nich návyky, které budou používat, a tak předurčit jejich budoucí úspěšnost. Jenže…, které vědomosti, dovednosti a návyky budou potřebovat? Na jaké vlastnosti se zaměřit především?

Připravili jsme pro vás přednášky, které vám mohou pomoci na tyto otázky odpovědět.

Pro rodiče můžete objednat přednášku přímo do vaší školky.

Vybírat můžete z témat:
 • Nejčastější chyby ve výchově a jejich důsledky pro další vývoj dítěte
  V této přednášce se zaměříme na nejčastější výchovné přehmaty, kterých se jako rodiče dopouštíme, často nevědomky a mnohdy v rámci toho, že chceme pro své dítě to nejlepší. Pokusíme se zjistit, čím je ovlivněn náš osobní výchovný styl a proč své dítě vychováme právě takto. Projdeme si nejtypičtější výchovné chyby a omyly včetně důsledků, které nastanou, pokud je budeme aplikovat dlouhodobě v praxi.
 • Řešení problematiky školní zralosti u předškoláků – Jak připravit dítě na vstup do ZŠ
  Seznámíme se s hlavními kritérii školní zralosti a také s možnostmi, které jako rodiče máme k tomu, abychom dětem jejich vstup do školy co nejvíce usnadnili. Odpovíme si též na otázku, v jakých případech je na místě odklad školní docházky a naopak, kdy by byl dítěti spíše ke škodě.
 • Vývojové fáze v předškolním věku
  Seznámíme se se základními a nejdůležitějšími fázemi ve vývoji dítěte do 6 let, se specifickými problémy a situacemi, které s těmito obdobími souvisí. Pochopení procesů, které se odehrávají v rámci jednotlivých vývojových stádií, pomůže odpovědět na spoustu otázek, které si klademe např. v souvislosti s obdobím prvního vzdoru, separace od matky, nástupem do MŠ, atd.
 • Hranice a rituály ve výchově
  Dozvíme se, proč je důležité nastavení hranic ve výchově, jak je pro dítě efektivně nastavit a jaké důsledky plynou z toho, pokud dítě žádné hranice ve výchově nemá. Vysvětlíme si také důležitost limitů a rituálů v životě předškolního dítěte.
 • ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám“ aneb jak vychovat samostatné dítě
  V poslední době se často skloňuje pojem samostatnost dítěte. Odpovíme si tedy na    otázku jaká míra samostatnosti je optimální pro který věk dítěte, co dítě v cestě za samostatností může brzdit a jak vést děti k tomu, aby se staly samostatné nejen v aktivitách všedního dne, ale i v myšlení a přemýšlení.
 • Co děti nejvíce potřebují
  Tato přednáška by měla rodičům pomoci lépe porozumět nejen své roli vychovatele a průvodce dítěte životem, ale také dítěti samotnému. Jeho vývoji a potřebám, charakteristickým pro tato vývojová stádia. Rodiče si ujasní své místo ve výchovném procesu a zjistí, na co by měli klást největší důraz v rámci zdravého vývoje dítěte.

Série pěti přednášek na téma komunikace a budování vztahu rodiče s dítětem

 • Jak navázat rané pouto rodiče s dítětem a proč je to tak důležité
 • Komunikace s dítětem v předškolním období
 • 10 znaků špatné komunikace s dítětem
 • Komunikace s dítětem ve školním věku a v pubertě
 • Jak učit dítě (i sebe) pracovat s emocemi
Přednášky vede Mgr. Iva Freslová

Vstudovala pedagogiku na FFUK obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostní rozvoj.
Psychodynamický výcvik v rámci PVŠPS Praha, pracuje jako pedagog v mateřské škole a vede svou soukromou praxi v Praze.