Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Profesní poradenství

Komplexní poradenství pro mateřské školy
Poradenství poskytuje: Mgr. Iva Freslová
Kontakt: 604 838 567, iva.fresl@seznam.cz

Profesní poradenství pro učitelky, začínající učitelky, asistentky a ředitelky (zástupkyně) MŠ:

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností s prací v prostředí MŠ, které jsem propojila s mou současnou profesí psychoterapeuta, bych vám ráda nabídla profesní i osobní poradenství v rámci výše uvedených pozic. Poradenství není jenom pro ty z vás, které ve své pozici začínají, ale i pro ty zkušenější, které by rády získaly novou inspiraci, profesně se posunuly dál, naučily se něco nového či zdokonalily své profesní či osobnostní schopnosti a dovednosti.

Co vše poradenství zahrnuje?
– jednorázové nebo pravidelné individuální konzultace ve vámi zvoleném čase a frekvenci
– podpora profesních i osobnostních dovedností potřebných k vykonávání pozice učitelky či ředitelky
– případové a tématické konzultace týkající se řešení konkrétních problémů a situací na pracovišti

 • Začínající učitelky
  Často se stává, že při nástupu do nového zaměstnání jsou nově příchozí paní učitelky takříkajíc hozené do vody a není čas na to se jim věnovat a zaučit je tak, jak by to bylo v dané situaci žádoucí. Ty jsou pak nuceny se věci učit „za pochodu“, což může být mnohdy velmi stresující. Abyste se do takové situace nemusely dostat, provedu vás všemi oblastmi, které přináší vstup do nového zaměstnáni tak, aby pro vás byl nástup do MŠ co nejméně problematický a náročný. 
  – seznámení s dokumentací jak v rámci třídy, tak MŠ jako takové (třídní kniha, týdenní plány a projekty, kurikulum MŠ, evaluace, autoevaluace – jak vytvářet, jak s nimi pracovat, kde čerpat…)
  – denní režim a aktivity MŠ- t.j. „učitelské know-how“ zásady dobré organizace, specifika práce se skupinou dětí a s jednotlivci, jak plánovat činnosti a aktivity (s ohledem na schopnosti, věk dětí, na prostor a čas,…), efektivní plánování práce,…
  – jak zvládat „problémové“ děti, jak pracovat s dětmi se speciálními potřebami, jak s dětmi efektivně komunikovat (vztek, afekty…)
  – jak nastavit komunikaci a dobré vztahy v rámci mikrotýmu třídy (s kolegyní, s asistentkou…)
  – jak efektivně a asertivně komunikovat s rodiči
 • Učitelky MŠ
  Pokud už v MŠ pracujete delší dobu, máte již jistě mnoho zkušeností jak osobnostních, tak i profesních. Mnoho učitelek se v tomto stadiu dostane do situace, kdy se pro ně práce stává rutinou a může hrozit syndrom vyhoření. Dílem únavou, dílem z nedostatku nových podnětů a impulzů, často také vlivem náročnosti mezilidských vztahů, které nás obklopují. Může to být náročná či problematická spolupráce s rodiči, nedostatečná podpora vedení či starosti v našem osobním životě, které ať chceme nebo nechceme naši práci také ovlivňují. 
  V tuto chvíli je dobré zastavit se a položit si otázku, jak mohu sama sebe podpořit a získat novou chuť a motivaci do práce?
  V rámci vaší podpory v takovýchto situacích, ale i ve chvílích, kdy vše běží, jak má a vy byste se chtěla „pouze" profesně posunout dál, mohu nabídnout:
  – poznávání sama sebe – kdo jsem já – jaký jsem člověk, pedagog… mé silné a slabé stránky
  – jak žiju, jak pracuju? – můj styl práce, výchovy, jak přistupuji k lidem, dětem, ke kolegům, k nadřízeným…
  – jaké jsou mé zdroje? Odpočívám? Umím to?- relaxace, mindfullness…
  – jak komunikuji s ostatními – zásady efektivní, asertivní komunikace (s rodiči, s kolegy…)
  – nové možnosti v práci pedagoga – jak pracovat jinak, co by se dalo změnit…
 • Ředitelky/ zástupkyně MŠ
  Poradenství není opět jen pro ty z vás, které se ocitly v nové pracovní pozici a pokouší se v ní zorientovat, ale i pro ty, které pracujete na pozici ředitelky či zástupkyně již delší dobu a přemýšlíte o tom, kudy se dále ubírat, jak se zlepšit, posunout, zdokonalit jak profesně, tak i osobnostně.
  V obou případech vás mohu provázet v tomto období osobní transformace.
  – manažerské dovednosti ředitelky/ zástupkyně MŠ
  – práce s kolektivem, vedení kolektivu
  – zásady efektivní komunikace aneb jak být dobrým manažerem, a přesto zůstat člověkem
  – jak řešit krizové situace v kolektivu (problémový zaměstnanec, neshody v mikrotýmu tříd, náročná komunikace s rodiči…)
  – organizace práce v MŠ (rozdělování kompetencí, spolupráce se zástupkyní…)
  – osobnostní rozvoj
 • Asistent/ka MŠ
  Ocitli jste se poprvé v roli asistenta/ky pedagoga a nevíte, jak se v ní zorientovat? Nebo již pracujete jako asistent/ka delší dobu a rádi byste se posunuli dál, prozkoumali další možnosti, jak pracovat, získali nové inspirace?
  V rámci poradenství pro asistenty/ky vás provedu všemi možnostmi, které tato profese nabízí
  včetně toho, jak nastavit optimální komunikaci v rámci mikrotýmu i širšího kolektivu MŠ.
  Probereme specifika práce s dětmi, které máte na starosti a pomohu vám zvolit.