Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Reference

Beseda s rodiči v Mateřské škole Srdíčko Pardubice na téma Nejčastější chyby ve výchově a co s nimi

Přednášející:  Mgr. Iva Freslová

Dne 26. 2. 2020 proběhla v naší Mateřské škole beseda s rodiči na aktuální téma výchovy dítěte. Setkání se zúčastnilo 18 rodičů a je vidět, že toto téma rodiče zajímá a bylo zvoleno velice správně. Přednášející Mgr. Iva Freslová, působí dlouhou dobu jako učitelka mateřské školy a zároveň pracuje jako psychoterapeut s problémovými dětmi. Velmi dobře se na besedu připravila, dokázala reagovat na otázky rodičů a poradila vhodné řešení. Rodiče se dověděli mnoho užitečných informací a postupů, jak řešit situace, které jim děti připravují. Důraz byl kladen na lásku, hranice a důslednost. To jsou základní principy úspěšné výchovy. Po více jak dvou hodinách beseda skončila a rodiče odcházeli s informacemi, jak správně postupovat při výchově svého dítěte.

Bc. Alena Rybková, ředitelka MŠ Srdíčko Pardubice