Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Akreditované semináře

Hlavně mateřinkám jsou určeny naše akce, a to hlavně proto, že si uvědomujeme důležitost preprimárního školství i náročnost té krásné profese.

Semináře

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

Akreditace: č.j.: MSMT- 8256/2019-2-216
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – asertivní komunikace a chování

Akreditace: č.j.:  MSMT- 8256/2019-2-216
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Akreditace: č.j.:  MSMT- 1032/2020-3-12
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Akreditace: č.j.:  MSMT- 8256/2019-2-216
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Akreditace: č.j.:  MSMT- 8256/2019-2-216
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Asistent pedagoga v mateřské škole

Akreditace: č.j.:  MSMT- 1032/2020-3-12
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Co potřebuji vědět aneb Cesta k dobré učitelce

Akreditace: č.j.:  MSMT- 1032/2020-3-12
Časová dotace: 16 vyučovacích hodin

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Webináře

Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče – webinář

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě – webinář

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem – webinář

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin