Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Otevřené semináře

Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku platnosti akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci. (Aktualizace dne 16. 6. 2023).

Hlavně mateřinkám jsou určeny naše akce, a to hlavně proto, že si uvědomujeme důležitost preprimárního školství i náročnost té krásné profese.

Semináře

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – komunikace jako účinný nástroj spolupráce

Akreditace: č.j.: MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – asertivní komunikace a chování

Akreditace: č.j.:  MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – Kdo chce sílu dát, ten ji musí mít

Akreditace: č.j.:  MSMT- 1032/2020-3-12
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Zástupkyně ředitelky mateřské školy – most mezi ředitelkou a pracovním týmem

Akreditace: č.j.:  MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Upevnění pozice ředitelky mateřské školy

Akreditace: č.j.:  MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Asistent pedagoga v mateřské škole

Akreditace: č.j.:  MSMT- 1032/2020-3-12
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Základy osobnostně sociálního rozvoje

Akreditace: č.j.:  MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Hranice a rituály ve výchově dětí

Akreditace: č.j.:  MSMT- 13738/2022-2-432
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Webináře

Komunikace jako účinný nástroj spolupráce pedagoga a rodiče – webinář

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin

Podpora pedagoga na jeho profesní cestě – webinář

Akreditace: č.j.:  MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin