Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Semináře do sborovny

Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v jejímž důsledku dochází zejména ke zrušení akreditací vzdělávacích programů průběžného vzdělávání (studium k prohloubení odborné kvalifikace dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), dopad má i na délku platnosti akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci. (Aktualizace dne 16. 6. 2023).

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

Akreditace: č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin