Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Semináře do sborovny

Co potřebuji vědět aneb Hodnocení systematicky a s rozumem

Akreditace: č.j.: MSMT- 21386/2021-4-642
Časová dotace: 8 vyučovacích hodin