Alkion centrum logo

Vzdělávání dospělých, primárně pedagogů a ředitelů mateřských škol v oblasti profesního a osobnostního rozvoje.

Supervize pedagogů přípravných tříd

Supervize je nástrojem, který nás podporuje, provází a posouvá. Naše supervizní skupiny jsou založené na sdílení dobré praxe, předávání zkušeností, uvědomování si vlastních možností, postojů a potřeb udělat změny tak, aby náš život byl radostný, plnohodnotný a profesně stabilní. Také se potřebujeme neustále vzdělávat, a to nejen v rámci profese, ale také života jako takového – i to je supervize.

Jednoduše, supervize je prostor být sám sebou ve skupině lidí, kteří mi rozumí a respektují mě.

Supervizní skupiny a termíny setkání - jaro 2024:

Praha

kdy: 30. ledna, 5. března, 21. května
kde: Hotel Smaragd, Geologická 2a, 152 00 Praha 5 – Barrandov
(v případě omezení bude supervize probíhat on-line přes Google Meet)